Welkom bij Thorba.nl

De wereld verandert en daarmee ook het onderwijs. Het lijkt allemaal steeds sneller te gaan en er zijn steeds meer middelen voor en manieren van leren. Onderwijs wat kinderen laat ontwikkelen vanuit eigen interesses, talenten en vaardigheden krijgt steeds meer aandacht. Kinderen leren niet binnen de kaders, maar er net buiten. Elk kind is weer anders en kinderen moeten kunnen zijn wie ze willen zijn en kunnen leren vanuit situaties die voor hen levensecht zijn. Kinderen serieus nemen, daar gaat het om.

Persoonlijk

Docenten krijgen elke dag weer de uitdaging om goed onderwijs aan te bieden waar elk kind van kan profiteren op zijn of haar eigen manier. Persoonlijke doelen zijn hierbij de kern voor het verkrijgen van eigenaarschap van het leren.

Haalbaar

Regelmatig word ik benaderd om kinderen, docenten en teams te helpen bij het personaliseren van het leren of bij het vinden van middelen en manieren die passen bij de ontwikkelingen binnen ons onderwijs en onze maatschappij . Dit doe ik met veel enthousiasme en in reële en haalbare stappen.

Interesse? Kijk even rond op deze website of stuur een e-mail naar info@thorba.nl

Twitter  Instagram  LinkedIN  Youtube